AA

Ақмола облысының құрылыс басқармасы

Инвестициялық жобаларды дайындау және сүйемелдеу бөлімінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу. Зертеу үшін үлгі сұрақтар

«Инвестициялық жобаларды дайындау және сүйемелдеу» бағыты

«Ақмола облысының құрылыс басқармасы» ММ Инвестициялық жобаларды дайындау және сүйемелдеу бөлiмi бекiтiлген қаржы жылына мемлекеттiк сатып алу жоспарына сәйкес жобалауына, объектiлердi құру және қайта құруына конкурстарды жүргiзу және ұйымдастыру бойынша iске асырады.

Инвестициялық жобаларды дайындау және сүйемелдеу бөлiмiнiң қызметiндегi сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне жүргiзiлетiн iшкi талдауда 2016 жылдың 1 маусымнан бастап 30 маусымға дейiн қамтылып, төмендегiдей бағытта:

1) бөлiмiнiң қызметiн қозғайтын нормативтiк құқықтық актiрлердi және құқықтық актiлердi пайдалануда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн анықтау;

2) мемлекеттiк сатып алу жұргiзу және ұйымдастыруының қорытындылары;

3) мүдделер қақтығысын реттеу;

4) бөлiмшеге қатысты мемлекеттiк органдардың бұрын жүргiзген тексеру нәтижелерi;

5) бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдар;

6) бөлiмшеге келiп түскен жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерi;

7) прокурорлық қадағалау актiлерi;

8) сот актiлерi;

9) ұсынылуына Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де мәлiметтер сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне iшкi талдау жүргiзудiң ақпарат көздерi болып табылады.

Жұмыс тобының талдауының аяғында келесi сыбайлас жемқорлық тәуекелдерi анықталды:

Мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу және ұйымдастыруды жүзеге асыру қағидаттарын сақтау

2016 жылға инвестициялық жобаларды дайындау және сүйемелдеу бөлiмiмен объектiлердiң құрылысына жұмыстарды, жобалау-сметалық құжаттаманы және жоба алды құжаттаманы әзiрлеу, сондай-ақ техникалық қадағалауды iске асыруды мемлекеттiк сатып алу бойынша 13 конкурсты өткiзу жоспарланған болатын.

30 маусымдағы жағдай бойынша — 11 конкурс өткiзiлдi, мердiгерлер анықталды, келiсiмдер жасалды. Екi конкурс бойынша конкурстық комиссиямен өтiнiштерi қаралуда.

2016 жылдың маусымында инвестициялық жобаларды дайындау және сүйемелдеу бөлiмiмен 3 конкурс жарияланды, оның 2-i қызмет көрсету және 1 конкурс жұмыстарды орындау бойынша.

687827-2«Сандықтау ауданы Сандықтау с. ата-анасының қамқорынсыз қалған балалар мен жетiм балалар үшiн №3 балалар үйi» КММ ғимаратын техникалық зерттеп-қарау» ашық конкурсы 2016 жылдың 07 маусымында 1938149 теңге сомасына жарияланған, әлеуеттi өнiм берушiлердiң өтiнiштерiн ашу 2016 жылдың 5 шiлдесiнде болған. 2016 жылдың 12 шiлдесiнде алдын ала рұқсат беру хаттамасы жарияланды.

687458-1«Жоба алдындағы құжаттаманы әзiрлеу» ашық конкурсы 2016 жылдың 07 маусымында 3116916 теңге сомасына жарияланған, әлеуеттi жеткiзушiлердiң өтiнiмдерiн ашу 2016 жылдың 29 маусымында болған, алдын ала рұқсат беру хаттамасы 2016 жылдың 04 шiлдесiнде жарияланған. 2016 жылдың 11 шiлдесiнде қорытынды хаттамасы жарияланған.

681885-1«Жер асты су қорларымен қамтамасыз ету үшiн iздеу-барлау жұмыстарын өткiзуге жобалық-сметалық құжаттаманы жасау» ашық конкурсы 2016 жылдың 06 маусымында 14868357 теңгеге жарияланған, әлеуеттi жеткiзушiлердiң өтiнiмдерiн ашу 2016 жылдың 28 маусымында болған, 2016 жылдың 29 маусымында қорытынды хаттамасы жарияланған. 7 лот бойынша «Акмола — Мониторинг» ЖШС жеңiмпаз болып танылған. 3 лот бойынша конкурс екi өтiнiмнен кем беру себебiмен өтпеген болып танылды. 8 шiлдеде ЖК Егембаев В.К. кiр көзден тәсiлiмен шақырту жолданған.

2016 жылы 2015 жылы басталған 4 объект бойынша және 2016 жылдың 3 жобасын әзiрлеудi аяқтау жоспарланған.

Оның 3 жобасы әзiрленген, 1 жоба аяқталу сатысында, 3-i бойынша әзiрлеу басталды:

«Сандықтау ауданы Сандықтау с. ата-анасының қамқорынсыз қалған балалар мен жетiм балалар үшiн №3 балалар үйi» КММ ғимаратын реконструкциялауға жобалық-сметалық құжаттаманы әзiрлеу»

«Шортанды ауданы Жолымбет к. психоневрологиялық ауруларымен мүгедектер үшiн медико-әлеуметтiк мекеме» КММ блок-модульдiк қазандығының құрылысына жобалық-сметалық құжаттаманы әзiрлеу

Еңбекшiлдер ауданы Макинка селосында қарттар мен мүгедектер үшiн медико-әлеуметтiк мекеменiң ұрылысына жобалық-сметалық құжаттаманы әзiрлеу

Мемлекеттiк сатып алуының ұйымдастырушы Инвестициялық жобаларды дайындау және сүйемелдеу бөлiмi болып табылады. Әр конкурсқа конкурстық комиссиясының тобын бекiту жөнiнде төрағасы басқарманың бiрiншi басшысы, сонымен қатар мүдделi бөлiмiнiң өкiлдерi (1 және 2-шi конкурста Истислямов Ғ. — Әлеуметтiк саладағы объектiлердiң құрылысы бөлiмiнiң бас маманы, 3-конкурста Бағманов Б. — Сумен қамту және су тарту объектiлерiнiң құрылысы бөлiмiнiң басшысы) және инвестициялық жобаларды дайындау және сүйемелдеу бөлiмi басшысының м.а. комиссиясының мүшелерi болып бұйрық шығарылады. Бұйрықтарда әркiмнiң мiндеттерi көрсетiледi.

Веб-порталда конкурстық құжаттама жобасын құру, веб-порталда конкурсты өткiзу туралы хабарламаны орналастыру, электрондық конкурста қатысуға өтiнiштердi ашу хаттамасын, электрондық конкурста қатысуға алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасын, электрондық конкурс қорытындылары туралы хаттаманы, сондай-ақ бар болса, конкурстық комиссиясының басқа құжаттарын жариялау Инвестициялық жобаларды дайындау және сүйемелдеу бөлiмiнiң бас маманы А. Қайырбекке жүктеледi.

Конкурстық құжаттама жобасын құру, конкурсты өткiзу туралы хабарламаны қалыптастыру, электрондық конкурста қатысуға өтiнiштердi ашу, электрондық конкурста қатысуға алдын ала рұқсат беру, электрондық конкурс қорытындылары, сондай-ақ бар болса, конкурстық комиссиясының басқа құжаттарын конкурстық комиссиясы қарастырады.

Мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу және ұйымдастыруды жүзеге асыру қағидаттарын бұзушылықтары анықталмаған. «Мемлекеттiк сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының Заңың басшылыққа алады.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерi анықтау

Барлық 3 конкурс мемлекеттiк сатып алу веб-портал және онда бар ақпараттар арқылы жүзеге асырылған. Әлеуеттi өнiм берушiлерге мынадай бiлiктiлiк талаптар бар кезiнде қатысуға рұқсат беру, конкурстың қорытындылары, және басқа өкiлеттiктерi, сондай-ақ бар болса, басқарманың конкурстық комиссиясы қарастырады. Бiрнеше әлеуеттi өнiм берушiлерде бiрдей бiлiктiлiк талаптар бар кезiнде, және мемлекеттiк сатып алу конкурста делдал қатысуысыз тандау кезде нақты бiреуне немесе басқа өнiм берушiлерге артықшылық беру сыбайлас жемқорлық тәуекелдерi туындауына келтiру мүмкiн. Бiрақ, мемлекеттiк сатып алу веб-порталда мемлекеттiк сатып алу процесiнiң ашықтығы мен айқындығын есепке ала отырып сыбайлас жемқорлық тәуекелдерi болмашы деп санаймыз.

Мемлекеттiк сатып алуында тең қатысқанын қамтамасыз ету

Мемлекеттiк сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес конкурстық құжаттамада өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың шарттары туралы әлеуеттi өнiм берушiлерге неғұрлым толық ақпарат алуға мүмкiндiк беретiн басқа да қосымша мәлiметтер қамтылуы мүмкiн. Конкурстық құжаттамада осы Заңда көзделмеген жағдайларда, әлеуеттi өнiм берушiлер санының шектелуiне алып келедi.

Талдау белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалау-сметалық құжаттама қамтылғанын көрсеттi. Осы Заңның талаптарын бұзулғаны анықталған жоқ.

Нормативтiк-құқықтық актiлердi және басқа нормативтiк құжаттарды түсiндiру мақсатына Ақмола облысының құрылыс субъектiлерiне арналған Көкшетау қаласында ағымдағы жылғы 20 мамырында семинар өттi. Осы iс-шараны БАҚ –қа жариалау үшiн семинарға «Арқа ажары», «Акмолинская правда» облыстық газеттерiнiң, сонымен қатар «Қазақстан-Көкшетау» РТРК» АҚ-ы Ақмола облыстық филиалының өкiлдерi шақырылды.

«Акмолинская правда» облыстық газетiнде а.ж. 28 мамырда баға құрылыста сметалық жүйесiн белгiлеу және нормалау реформа туралы мақала жарыққа шықты.

Ағымдағы жылдың 2 маусымында еуропеялық жобалау стандарттарының негiзiнде құрылған құрылыс нормаларды енгiзу жөнiнде «Арқа ажары» облыстық газетiне жоспралануда.

Үлгiлi ұсыныстар:
- мемлекеттiк сатып алу конкурста делдал қатысқаны қарастырылсын.

Мақаланы құрған күні 13.07.2016 08:59
Мақаланы жаңартқан күні 13.07.2016 08:59
Қаралым саны: 1627
© 2019. Ақмола облысының құрылыс басқармасы